Praktiske oplysninger

Kan jeg være med?

Ja, hvis du er startet i 7. klasse, kan du deltage i ungdomsskolens tilbud. Er du over 18 år, er du velkommen til at deltage, hvis der er plads på holdene.

Hvordan melder jeg mig til?

Du kan tilmelde dig her på hjemmeside, hvis du logger dig ind med dit cpr. nr. (Dit cpr. nr. står på dit sygesikringsbevis). Når du er logget ind, kan du tilmelde dig de hold, som du har lyst til at deltage på og se dine tilmeldinger. På linket vis min profil kan du skrive dit mobiltelefonnummer og din mailadresse, så hører du automatisk fra os, hvis der er ændringer på de hold, som du er tilmeldt.

Hvad koster det?

Undervisningen og deltagelse på holdene er gratis. På enkelte hold kan der være så store udgifter til prøver, certifikater m.v., at du selv skal betale lidt. På disse hold skal du betale via hjemmesidenfor at din tilmelding kan godkendes.

Hvad med ture og rejser?

Se mere under de enkelte aktiviteter. På større rejser skal du betale et depositum via hjemmesiden, før din tilmelding er godkendt. 

Hvor og hvornår foregår det?

Mød op på det tidspunkt og sted, som står under de enkelte aktiviteter. Hvis der ikke står noget, eller der er ændringer, får du automatisk en SMS eller anden besked.

Sidste tilmelding?

Hurtigst muligt, så kan du være med fra starten. Beslutter du dig først senere, så kontakt os for at høre om, der er ledige pladser.

Spørgsmål?

Kontakt os på ungdomsskolekontoret på 89 64 58 60. Eller på ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)favrskov.dk 

Uddybende oplysninger til forældre

Hvor og hvornår?

Fritidsundervisningen foregår forskellige steder i Favrskov Kommune. De fleste hold løber fra september til november og januar til marts. Holdene afvikles om eftermiddagen eller aftenen. Derudover findes hold, herunder weekendhold, som afvikles efter en særlig mødeplan. Forældre kan altid orientere sig under "Holdtilmelding" med henblik på at hente mere information om tid, sted og starttidspunkt. Arrangementer som indebærer overnatning, eller Rejser/ture i ind- og udland, foregår kun i forbindelse med weekender eller skoleferier. 

Oprettelse af aktivitet!

Afhængigt af aktiviteten skal der være et vist antal tilmeldte for at aktiviteten afvikles. Det er derfor vigtigt, at de unge tilmelder sig på hjemmesiden.

Tilmelding, mødepligt, afbud og udmelding!

Det er frivilligt at deltage i al aktivitet ved Ungdomsskolen. De unge tilmelder sig en aktivitet, og herefter forventes det, at man møde op. Der ringes afbud i tilfælde af, at man ikke kan deltage. Ved udmelding fra en aktivitet, skal der også rettes henvendelse til Ungdomsskolen.

Pris?

Som udgangspunkt er det gratis at gå i Ungdomsskolen. Der kan imidlertid på nogle hold, hvor der er ekstra store materialeudgifter, være en egenbetaling. Ligeledes er der en større egenbetaling på ture og rejser.

Generelt tilbagebetaler Ungdomsskolen ikke penge der er indbetalt i forbindelse med ture og rejser.


Ved betalings hold kan man kun få pengene tilbage såfremt man framelder sig minimum 7 dage før holdopstart. 

Transport?

De unge skal selv sørge for transport til de forskellige aktiviteter, som de har meldt sig til. I forbindelse med nogle hold vil der være arrangeret fælles transport. Dette vil i så fald blive meldt ud i et mødebrev.

Information?

Når de unge har meldt sig til en aktivitet, vil Ungdomsskolen følge op på tilmeldingen ved enten at sende et mødebrev eller ved at sende en sms. Ungdomsskolen tjekker desuden de unges fremmøde og vil kontakte forældre, hvis unge ikke møder op til en aktivitet, som indebærer overnatning eller som foregår sidst på aftenen.

Underviserne?

Underviserne møder de unge med respekt og humor. De sætter de unges faglige og sociale udvikling i højsæde. Underviserne ved Ungdomsskolen er eksperter inden for det pågældende undervisningshold.

Sikkerhed?

Der er standardiseret og Ce-godkendt sikkerhedsudstyr til aktiviteterne.

Alkohol & tobak?

I Ungdomsskolen er indtagelse af alkohol totalt forbudt! Overskrides dette, vil den unge blive bortvist og forældrene orienteret. På ture og rejser vil den unge blive hjemsendt på forældrenes regning. 

Da mange af Ungdomsskolens aktiviteter foregår på offentligt område følges gældende lovgivning vedrørende rygning. Det vil sige, at der i princippet er rygeforbud til de fleste aktiviteter.

Forsikring?

Ved nogle aktiviteter er risikoen for skader større end ved andre og Favrskov Kommune har ingen forsikring, der dækker aktiviteter i Ungdomsskolen. Derfor anbefaler vi, at I tegner en udvidet Fritids- og Ulykkesforsikring, der dækker alle døgnets timer, og som giver en god dækning ved eventuelle uheld.

I forbindelse med rejser/ture ud af landet er der ikke tegnet afbudsforsikring. Ungdomsskolen tegner hjemrejseforsikring.