Lena Leth Jensen

Formand

Udpeget af byrådet


Peer Erbsmehl

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrep.


Jes Jessen 

Bestyrelsesmedlem

Lokal rep. midt


Sisse Overby Larsen

Bestyrelsesmedlem

Lokal rep. vest


Terese Stensgaard

Bestyrelsesmedlem

Ungerep. Midt


Ulla Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Ungdomsskolen (ikke stemmeberettiget)


Jacob Lund Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Ungerep. Vest


Mikael Bugge Andreasen

Bestyrelsesmedlem

Org.


John Bomholt

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrep.


Jannie Sommer Frølund

Bestyrelsesmedlem

Lokal rep. øst


Momme Knutzen

Næstformand

Org.


Camilla Blohm

Bestyrelsesmedlem

Ungerep. Øst


Palle Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ungdomsskolen (ikke stemmeberettiget)