24457656 / 24594585 // ungdomsskolen@favrskov.dk

Motorbanerne

Det er helt unikt, at vi i Favrskov Kommune har så fantastiske anlæg til motoraktiviteter for de børn og unge, som interesserer sig for motorer, mekanik og motorsport. På linkene kan du læse meget mere om de forskellige anlæg i Ungdomsskolen Favrskov og om, hvilke aktiviteter du kan deltage i på motorbanerne.
Ved nogle aktiviteter er risikoen for skader større end ved andre. Motorsport kan give skader ved uheld og Favrskov Kommune har ingen forsikringer, der dækker de unges deltagelse i aktiviteterne i Ungdomsskolen.
Vi anbefaler, at I tegner en Fritids- og Ulykkesforsikring, der dækker alle døgnets timer, og som giver en god dækning ved eventuelle uheld. Bemærk at nogle forsikringsselskaber har særlige forsikringskrav ved motorsport.
(Vi låner / lejer ikke motorbanerne ud til privat brug.)