Fritidscentre

Fritidsklubberne er et tilbud for børn fra 4. til 6. klassetrin. 

Takster for 2020:

4. kl.     1130 kr. pr. måned
5. kl.       979 kr. pr. måned
6. kl.      860 kr. pr. måned
(Juni er betalingsfri)

Fritidsklubtilbud i Thorsø og Ulstrup(2 dage ugentligt):

4. kl.     452 kr. pr. måned
5. kl.       392 kr. pr. måned
6. kl.      344 kr. pr. måned
(Juni er betalingsfri)

Ungdomsklubberne er et tilbud for unge fra 7. klassetrin til 18 år. 

Takster for 2020:

7. kl. til 18 år     115 kr. pr. måned
(Juni er betalingsfri) 

Tilmelding og udmeldelse til klubberne sker via den digitale pladsanvisning: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=favrskov07&k=710