Alkohol

 

Danske unge har et højt forbrug af alkohol, men heldigvis er der en god tendens i udviklingen, hvad angår de unges debutalder og med mængden af alkohol der drikkes.

Vi skal dog forsat gøre en indsats for at påvirke den gode retning!

 

Er du interesseret i at vide mere om unges alkoholvaner, eller har du brug for gode råd, så se nedenstående links: 

 

http://alkoholdialog.dk/forldrearticles/16-20-aarige/

 

https://www.fuldafliv.dk/

 

Salg og udskænkning:

Det er ulovligt for butikkerne at sælge alkohol til unge under 16 år, og en evt. lovovertrædelse kan straffes med bøde.

Skal man købe alkohol på 16,5 procent eller derover, er aldersgrænsen 18 år.

På diskotekerne og resturanterne skal de unge være fyldt 18 år hvis man skal servere dem alkohol. Her kan også straffes med en bøde, både til dem der udskænker, men også de unge som har købt alkoholen, kan få en bøde.