24457656 / 24594585 // ungdomsskolen@favrskov.dk

Værdigrundlag og kerneopgave

I Ungdomsskolen Favrskov bestræber vi os på, at arbejde ud fra et fælles værdigrundlag, som vi kalder Trumf, som handler om: tryghed, rummelighed, udvikling, minder og fællesskab:

Læs her: TRUMF

Udover vores værdigrundlag, har vi ligeledes en kerneopgave og kerneydelse, som er vores fælles udgangspunkt i arbejdet børn og unge i Ungdomsskolen:   

Læs her: Kerneopgave og kerneydelse