89 64 58 60 // ungfavrskov@favrskov.dk

AGO - Aftale om god opførsel

AGO er en frivillig, skriftlig aftale, som udarbejdes under et møde i fællesskab mellem den unge, forældrene og SSP. AGO skal forstås som et mildt, men struktureret tiltag, der retter sig imod unge med en bekymrende adfærd, som også kan være i risiko for at udvikle en egentlig kriminel adfærd.

Hensigten med AGO er dels at inddrage og ansvarliggøre den unge og forældrene på et tidligt stadie og dels at sende et klart signal til den unge om, at vedkommendes handlinger bliver taget alvorligt. AGO skal skabe bevidsthed om normer for god opførsel igennem en struktureret og systematisk tilgang. I AGO involverer SSP den unge og forældrene i at forebygge den negative udvikling ved at adressere det problematiske i den unges adfærd såvel som at inddrage og ansvarliggøre den unge i at skabe en positiv forandring.

 De overordnede elementer i AGO er således:

•        Tidlig og forebyggende indsats ved begyndende bekymrende adfærd

•        Tværfagligt samarbejde mellem politi, skole og socialforvaltning

•        Ansvarliggørelse og inddragelse af den unge og dennes forældre igennem en frivillig skriftlig aftale

Indstilling af børn og unge til AGO:

AGO-medarbejderne har igennem SSP-arbejdet viden om unge, der er potentielle for et forløb. Skoler, forældre mv. kan også komme med en bekymring, som bæres videre til AGO gruppen.

Vil du indstille en ung til et AGO-forløb kan det gøres ved at sende en mail til nedenstående mailadresse:

ago@favrskov.dk 

     Mailen skal helst indeholde følgende:

•        Den unges navn og CPR nr.

•        Information om forældremyndighed

•        Kort om kendskab til den unge og familien

•        Hvad går bekymringen ud på.