24 45 76 56 // ungdomsskolen@favrskov.dk

Fritidscentre

Fritidsklubberne er et tilbud for børn fra 4. til 6. klassetrin. 

Takster for 2021:

4. kl.     1168 kr. pr. måned
5. kl.       1012 kr. pr. måned
6. kl.      889 kr. pr. måned
(Juli er betalingsfri)

Fritidsklubtilbud i Thorsø og Ulstrup(2 dage ugentligt):

4. kl.     467 kr. pr. måned
5. kl.       405 kr. pr. måned
6. kl.      356 kr. pr. måned
(Juli er betalingsfri)

Ungdomsklubberne er et tilbud for unge fra 7. klassetrin til 18 år. 

Takster for 2021:

7. kl. til 18 år     119 kr. pr. måned
(Juli er betalingsfri) 

Tilmelding og udmeldelse til klubberne sker via den digitale pladsanvisning: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=favrskov07&k=710